Nápad, nápad a ešte raz nápad (nielen) v reklame

V tomto príspevku zaostríme našu pozornosť na elixír reklamy: NÁPAD, pretože NÁPAD robí z reklamy REKLAMU!

NÁPAD, KREATIVITA, TVORIVOSŤ, to sú veci okolo ktorých sa (nielen) reklama neustále točí. Nenárokujeme si na úplnosť spracovania témy :), skôr nám ide o otvorenie dôležitej témy, ďalší pohľad (Another Brick In the Wall).
„Myšlienka (alebo náhla aj NÁPAD) je psychický obsah, výsledok myslenia. Kreativitou sa rozumie schopnosť človeka vytvárať akékoľvek nové a pôvodné myšlienky, ktoré ich pôvodca prv nepoznal.“ (Wikipédia)
Synonymá pre slovo NÁPAD: myšlienka, idea, podnet, popud, impulz, vnuknutie.

Čiže nápad je o nových, pôvodných myšlienkach – nevychodených chodníčkoch a dopracujeme sa k nemu myslením.

Toľko na úvod, aby sme si vymedzili pojem NÁPAD a povedali si niečo o nápade v reklame.

Ohľadom nápadov máme pre vás jednu dobrú správu a jednu zlú správu.

Tak najprv tú zlú.

„Nikto vám nikdy nepovie ako vymyslieť dobrý nápad.“ Je to ako s pesničkou, ktorá sa stala hitom. Už na prvé počutie je chytľavá, skvelá. Autor skladby vám určite nevysvetlí ako na to prišiel. Často sa spomína niečo ako: nápad príde zrazu, nečakane, niekde „zhora“, je to vzácny moment, vytrženie tvorcu, úžasný pocit. Nevieme ako nápad vznikne ale všetci vieme dobrý nápad rozpoznať, oceniť. Dobrý nápad je chytľavý, drvivej väčšine sa páči. A čo viac si môže reklama priať ako to, aby si ju ľudia všimli :)

Michal Horáček (textár, básnik, spisovateľ) o tom hovorí: „Nápad je od slova napadnúť, spadnúť … ale to musí padnúť na skyprenú pôdu, aby to tam mohlo vyklíčiť a rásť. Ak príde jeden nápad nikdy nemáte žiadnu záruku, že príde ďalší, možno už nepríde ani jeden … Preto si vážte každý nápad a pristupujte k nim s pokorou.“

A teraz tú dobrú správu.

„Dobrý nápad môžete dostať aj vy, nie je to záležitosť elitnej skupiny talentovaných jedincov.“

Najdlhšiu už prekonanú tradíciu malo užšie chápanie tvorivosti ako elitnej aktivity talentovaných vyvolencov osudu zaoberajúcich sa umením, vedou a vynachádzaním. Dnes je už známe, že každý jedinec je prirodzeným spôsobom tvorivý. Tvorivosť nie je vopred daná vlastnosť len niektorých ľudí, ale každý človek má istý stupeň tvorivosti a tvorivosť sa dá do značnej miery rozvíjať. Teraz je taktiež zrejmé, že pole tvorivosti je oveľa širšie a vyskytuje sa v každej ľudskej aktivite (organizačnej, poznávacej, produkčnej, umeleckej, výchovnej, zdravotníckej, pri poskytovaní služieb, poriadkovej, športovej, …). (Wikipédia)

Teraz si možno položíte otázku, že prečo sa bavíme o nápadoch, keď aj tak nám nikto nepovie ako vymyslieť dobrý nápad.

Nuž preto, lebo: – NÁPAD robí z reklamy REKLAMU! – bez NÁPADU vyhadzujeme peniaze von oknom – reklamu s dobrým nápadom si hneď všimneme ako pesničkový hit – ak chceme, aby naše reklamy boli úspešné, budeme požadovať, aby mali NÁPAD, vieme, že NÁPADU musíme venovať dostatočný priestor, čas a financie

A môžeme prísť s vlastným nápadom, môžeme sa niekde inšpirovať alebo môžeme vyžadovať nápady od reklamnej agentúry.
Je ťažké oceniť nápad, koľko stojí dobrý nápad? V každom prípade odporúčame veľkorysý prístup a šetrenie v tejto oblasti je na najnevhodnejšom mieste.

V ďalších príspevkoch si ukážeme si ako vyzerajú reklamy s nápadom, sú chytľavé, majú šťavu. Napokon uverejňovanie takýchto reklám je zmyslom tohto blogu a našej facebookovej  stránky Svet-reklamy.

Prajeme Vám veľa inšpirácií do vlastných reklám. A nech sa sypú NÁPADY:) … lebo bez NÁPADU v reklame ani na krok!

Pre tých čo dočítali až do konca na osvieženie jednu pesničku s nápadom alebo „One of the greatest rock songs of all time All Right Now od Free :-)