RESULT reklamná agentúra s.r.o.
Južná trieda 93
040 01 Košice

Mobil1: +421 (0)917 458 674
Mobil2: +421 (0)903 996 218
E-mail: result@result.sk
Web: result.sk
Svet reklamy
E-shop: svet-reklamy.sk
Link: reklama.link

IČO: 36189740
DIČ: 2020058799
IČ DPH: SK2020058799

Prima banka Slovensko, a.s.: 4350 169 605/3100
IBAN: SK89 3100 0000 0043 5016 9605
SWIFT: LUBASKBX

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.30
So – Ne: voľno

AKO SA K NÁM DOSTANETE – pozrite si video:

Cesta autom do firmy RESULT reklamná agentúra. Prízemná budova vedľa Podnikateľského centra STROJÁR. VYHRADENÉ parkovacie miesto číslo 23.

Meno alebo firma

Email

Telefón

Vaša požiadavka