Označenie prevádzky v súlade s opatreniami vlády proti koronavírusu COVID-19

Označenie prevádzky koronavírus.

Tento článok je pre vás, ak znova otvárate prevádzku alebo predajňu
a chcete dodržať opatrenia, ktoré nariadila vláda SR pre otvorené prevádzky.

V každom prípade je nevyhnutné tieto OPATRENIA poznať a riadiť sa nimi.
Nerešpektovanie týchto opatrení je správnym deliktom, za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva môže uložiť pokutu až do výšky 20-000 eur.

Nechceme však strašiť ale naopak, ukázať ako jednoducho a rýchlo označiť svoju prevádzku a dodržať tieto opatrenia.

V tomto článku sa zameráme na to, ako označiť vašu prevádzku, aby ste dodržali opatrenia vlády v boji proti koronavírusu  COVID-19.

Mohli by sme to zhrnúť do 2 bodov, čo potrebujete dodržať v súvislosti s označením prevádzok.

S účinnosťou od 22. apríla 2020 do odvolania:
1. Dodržiavať hygienické opatrenia – zoznam hygienických opatrení viď. nižšie

2. „ na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu“,

Ako konkrétne OZNAČIŤ vaše PREVÁDZKY?

Ste povinní dodržiavať nasledovné 4 hygienické opatrenia:
1. Vstup a pobyt zákazníkov v prevádzke iba s rúškom
2. Používať dezinfekciu rúk
3. Zachovávať odstupy osôb minimálne 2 m
4. Počet zákazníkov je max. 1 zákazník na 10 m2

Zároveň na všetky vstupy do prevádzky musíte umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať tieto 4 hygienické opatrenia.

Správne označenie zabezpečíte, ak nalepíte tieto nálepky na vstupy do vašej prevádzky. Nálepky si môžete zakúpiť TU >>

Nalepka Oznam o povinnosti dodržiavať HYGIENICKÉ OPATRENIA
Oznam o povinnosti dodržiavať HYGIENICKÉ OPATRENIA

 

Dokonca vám stačí jedna nálepka a budete mať označenú prevádzku v súlade s opatreniami vlády. Na nálepke je oznam o povinnosti dodržiavať všetky 4 hygienické opatrenia.

Potrebnú 1 nálepku „Oznam o povinnosti dodržiavať HYGIENICKÉ OPATRENIA“ v súlade s opatreniami vlády si môžete zakúpiť TU >>

 

 

 

 

—— Citujeme z nariadenia vlády SR ———–>
Nariadenie vlády SR platné od 22.4.2020 do odvolania

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia
Číslo: OLP/3461/2020
Bratislava 21.04.2020
nariadené hlavným hygienikom SR, Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

F) S účinnosťou od 22. apríla 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. pre nakupujúcich (zákazníkov) a zamestnancov dodržiavanie nasledovných hygienických opatrení:

vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka, atď.),
– pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
– zachovávať odstupy osôb minimálne 2 m,
počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 25 m2
z predajnej plochy prevádzky,
na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu,
– vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov,
– zabezpečiť umývanie podláh každý deň na vlhko.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR – o označení prevádzok

<—— koniec citovania z nariadenia vlády SR ———–

 

Cieľom tohto príspevku je ponúknuť jednoduché riešenie ako označiť vaše prevádzky v súlade s opatreniami vlády.

ZDROJ – linky na nariadenia Vlády SR v boji s koronavírusom COVID-19
Prijaté opatrenia vládou SR v boji proti COVID-19
OPATRENIA pre obchody a prevádzky
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR – o označení prevádzok


Potrebné nálepky na označenie prevádzky v súlade s opatreniami vlády proti koronavírusu COVID-19 môžete kúpiť TU.