REŽIM OTP, REŽIM Základ, REŽIM Kompletne zaočkovaní – označenie prevádzky

Tu sa dozviete všetko potrebné AKO OZNAČIŤ REŽIM VO VAŠEJ PREVÁDZKE v súlade s opatreniami vlády SR.

Ak to zhrnieme jednou vetou: Musíte si vybrať REŽIM, označiť ním svoju prevádzku a potom dodržiavať nariadené opatrenia podľa farby vášho okresu.

1. Každá prevádzka si musí vybrať jeden z troch režimov:
Režim OTP, Režim Základ, Režim Kompletne zaočkovaní -> sa mení na Režim OP (očkovaní, prekonaní) od 22.11.2021 (Informácie k novým pravidlám od 22.11.2021 TU >>)

Režimy vstupu do prevadzky
Režimy vstupu do prevadzky

2. Prevádzkovateľ je povinný viditeľne v priestoroch prevádzky vyznačiť, ktorý REŽIM platí, a
následne ho dodržiavať.
Najvhodnejšie je oznam umiestniť priamo na dvere prevádzky, aby ho zákazníci videli ešte pred tým, ako
vojdú dnu. Ďalšie oznamy možno umiestniť priamo vo vnútri prevádzky, v prípade terás pri vchode na ne.

REŽIMY sa môžu striedať aj počas jedného dňa, dokonca môžu mať rôzne časti prevádzky iné režimy.

3. REŽIMY a OPATRENIA pre vašu prevádzku
Pre každý REŽIM platia iné kapacitné obmedzenia podľa FARBY vášho okresu.

Podrobnejšie informácie o nariadených opatreniach nájdete
v Manuáli pre gastrosektor 
v Manuáli pre obchod a služby,
ktoré sú zverejnené na stránke korona.gov.sk

ČO je COVID automat?

  • systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrenia v závislosti od intenzity šírenia SARSCoV-2 (Covid-19)
  • verejnosti je komunikovaná nová farebná škála a skóre v Covid Automate. S narastajúcim skóre narastá stupeň rizika a aplikované sú prísnejšie opatrenia.
  • Covid Automat sa zapína, keď Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlási pandémiu. Naopak, keď WHO vyhlási pandémiu za ukončenú resp. keď ÚVZ vyhlási epidémiu na Slovensku za ukončenú, Covid Automat sa vypne. Lokálne (na úrovni okresov) môže byť vypnutý (bez indikovanej farby) aj skôr.

Nový COVID automat bol schválený dňa 10. augusta 2021 -> COVID automat

Farebná škála pre COVID automat

Môže byť vaša prevádzka otvorená aj v čiernom okrese?

Úrad verejného zdravotníctva SR zostavil zoznam prevádzok, ktoré môžu byť otvorené aj v čiernom okrese.
Patria tam aj iné prevádzky poskytujúce služby a maloobchodné prevádzky pokiaľ prevádzkovateľ umožní vstup do prevádzky iba osobám v režime OTP alebo osobám výlučne plne očkovaným.
Viac nájdete v Manuáli pre obchod a služby  na str. 12.

 

Správne označenie REŽIMOV pre vstup do vašej prevádzky

Správne označenie zabezpečíte, ak nalepíte tieto nálepky na vstupy do vašej prevádzky. Nálepky si môžete zakúpiť TU >>

 Ak chcete REŽIMY často meniť, tak potrebujete Vymeniteľnú sadu na označenie REŽIMOV COVID automatu.
Môžete zakúpiť TU >>

Vymeniteľná sada na označenie REŽIMOV
Vymeniteľná sada na označenie REŽIMOV

 

Cieľom tohto príspevku je ukázať ako jednoducho označiť REŽIMY vstupu do vašej prevádzky v súlade s opatreniami vlády.

ZDROJE:
Hlavná stránka korona.gov.sk
Pravidlá pre prevádzky vydané Úradom verejného zdravotníctva SR, platné od 16.8.2021
Vyhláška ÚVZSR s účinnosťou od 16.8.2021


Potrebné nálepky na označenie REŽIMOV vstupu do prevádzky môžete kúpiť TU.