Rob dobro a dobro sa ti vráti – skúste GOODVERTISING

Godvertising funguje v mnohých prípadoch lepšie ako klasická reklama. Aj keď ste malý podnikateľ, zoberte peniaze určené na reklamu a použite ich na dobrú vec, na niečo, čo slúži ľuďom. Ako na to sa dozviete v tomto článku.

Goodvertising je slovo zložené z anglických slov „good“ (dobrý) a „advertising“ (reklama). Toto pomenovanie v dnešnom reklamnom svete označuje „reklamu“, ktorá propaguje dobré riešenia hlavne v neziskovej sfére pre firmu/značku. Je to tým, že goodvertising nie je čisto zameraný na predaj vášho produktu (na to slúži obyčajná reklama), ale skôr na vytváranie dobrého mena pre vašu značku/ firmu. Cieľom je teda poukázať na kreatívne riešenie nejakého problému – napr. v oblasti životného prostredia, etiky, komunít a zdravia, ktoré doteraz patrili viac tretiemu sektoru.
Podľa mediálneho slovníka goodvertising je model postavený na presvedčení, že konanie dobra pre ľudí a planétu má v konečnom dôsledku pozitívny vplyv na značku (firmu).

Prečo je v dnešnej dobe goodvertising  potrebný. Žijeme v dobe plnej reklamného smogu, kedy stará reklama už prestáva byť účinná. Generácia mileniálov (ale aj staršie generácie) dnes bežné formy reklamy takmer úplne ignorujú a počet používateľov adblock neustále narastá. Na trhu sa pohybuje veľa podobných značiek s veľmi podobnými produktami, ktorých cenové rozdiely sú takmer minimálne. Práve preto mladých zákazníkov už nezaujíma reklama v tradičnom slova zmysle. Ľudia hľadajú značky „ktorým ide o niečo viac než o biznis a ako na nich zarobiť (v angličtine brands that care – značky, ktoré sa zaujímajú).
Thomas Kolster zachádza až trochu do extrému, keď vyslovuje názor, že Sú firmy, ktoré nemajú vo svete miesto. Ak nerobia nič dobré (pre svet), prečo by sme ich tu mali trpieť?“

Kto je Thomas Kolster? Je to dánsky reklamný expert a zároveň veľký propagátor goodvertisingu a v podstate aj jeho znovuobjaviteľom. Nikto nevie kedy presne tento pojem vznikol. Kolster sa so slovom „goodvertising“ prvýkrát stretol už v roku 2009. A môžeme povedať, že ho veľmi zaujal, keďže o ňom v roku 2012 napísal celú knihu s názvom Goodvertising: Creative Advertisingt that Cares (Tvorivá reklama, ktorá sa stará).

Napokon prišiel aj s úžasným nápadom založiť internetovú platformu pre goodvertising reklamu, ktorá by mohla inšpirovať ďalšie goodvertising reklamy a zároveň by sa o nich mohol dozvedieť celý svet. Túto platformu nazval WhereGoodGrows (Kde rastie dobro). https://goodvertising.site
Goodvertising sa mu dokonca natoľko zapáčil, že sa venuje už len jemu, a preto vlastnú kreatívnu firmu s názvom Inkognito premenoval na Goodvertising Agency, s ktorou sa mu veľmi dobre darí aj vo svete.

Najlepšie si vysvetlíme goodvertising na nejakých bližších príkladoch a tu vám ponúkam hneď niekoľko príkladov:

1. Reklama Shell – „Power of Sport“

V Riu de Janeiro chcel Shell ukázať ako možno v budúcnosti uspokojiť narastajúce požiadavky na elektrinu. Riešenie sa našlo v projekte s názvom „Power of Sport“ – spoločnosť vybrala opustené futbalové ihrisko, ktoré zrenovovala prostredníctvom špeciálnych kachličiek. Tieto kachličky, nielenže zaznamenávali pohyb hráčov, ale ho aj premenili na energiu, ktorá následne osvetľovala celé ihrisko. Toto riešenie bolo prvé vo svete. Ľudia potom začali o značke Shell premýšľať inak  – napr. ako o firme, ktorá pracuje na zabezpečení udržateľných zdrojov alebo firme, ktoré ponúka inovatívne energetické riešenia. Novinka samozrejme vzbudila pozornosť médií, začalo sa o tom hovoriť a tým firma Shell získala ďalšiu publicitu a budovala si dobré meno a dôveru zákazníkov.

 

2. Hyundai Motor Slovakia – Novorodenecké vozíky

Pozrime sa teraz na reklamný trh u nás doma. Aj na Slovensku nájdeme nejeden prípad goodvertisingu. Spomeňme napríklad držiteľa Grand Prix Zlatý klinec za rok 2015 – Hyundai Motor Slovakia. Tí sa rozhodli s budgetom 3 500 eur vyrobiť novorodenecké vozíky s názvom Hyundai ix1 a darovať ich slovenským nemocniciam. Vozíky mali veľký úspech, boli odovzdané do piatich nemocníc.
goodvertising


3. Nadácia Orange – Revitalizácia parku

Od roku 2007 Nadácia Orange „pomáha v širokom spektre aktivít zlepšovať život jednotlivcov i komunít.“ Zvyčajne to znamená toľko, že Nadácia Orange finančne prispieva na rôzne verejnoprospešné projekty s tým, že tam ku každémuprojektu uvedú aj jej logo. Najnovšie to bolo v slovenskej obci s názvom Ľubovec, kde v rámci projektu „Príroda nás spája“ finančne podporili revitalizáciu parku.

———————————————————————————————————

Ako teda môžete vy – malý podnikateľ, využiť GOODVERTISING?

Prvý krok je pochopiť o čom vlastne goodvertising je.
Hlavná myšlienka je veľmi ušľachtilá – šíriť dobro (good). Od toho je názov goodvertising.
A prakticky – zoberiete vaše peniaze určené na reklamu a dáte ich radšej na niečo, čo slúži ľuďom alebo čo je prospešné pre nejakú miestnu komunitu a pod. Samozrejme vaše logo bude ľudí vždy informovať o tom, komu vďačia za dobrú vec.

Druhý krok je vymyslieť, rozhodnúť sa akú dobrú vec podporiť a jednoducho urobiť to.
Svet okolo vám na to ponúka mnoho príležitostí, ako je napr. výstavba zastávky, strechy, rekonštrukcia parku alebo cesty v obci … Môže to byť produkt vašej firmy, ktorý urobíte na vlastné náklady, odmenou vám bude dobrý pocit, že ste pomohli, prispeli.  A v konečnom dôsledku to bude aj vaša reklama dnes moderne nazývaná goodvertising.
Takže goodvertising je pre každého – možnosti sú nekonečné.

Ľudia takéto skutky, vnímajú, pamätajú si vás, že im pomáhate, cenia si to.
A v budúcnosti sa budú viac zaujímať o vaše produkty, lebo vás spoznajú ako niekoho, kto im pomáha a preto nebudú kupovať inde ale od vás. Dobro sa vám vráti.

„Rob dobro a dobro sa ti vráti.“, Buddha